Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Televisera

Uttalande 2022-11-24

Dnr 22-327

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Televisera

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Televisera har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Televisera trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter

Televisera har uppgett att det är den mänskliga faktorn som spelat in i det aktuella ärendet som tyvärr resulterat i ett misstag från säljarens sida. Televisera har uppgett att det även om de tydligt utbildar nyanställda i att dem absolut inte får ringa kunder som är med i NIX-Telefon så råkar dem tyvärr ibland missa symbolen som finns på kundbilden. Televisera har uppgett att det givetvis inte händer ofta och det är definitivt något som de jobbar hårt för att motverka genom att utbilda säljarna och genom att även påminna dem regelbundet om reglerna. Televisera har uppgett att deras system är tydligt designat för att undvika dessa misstag. Vidare har Televisera uppgett att de även kommer titta på en ytterligare varning som ska komma upp som en pop-up i de fall en säljare får fram en NIX-kund och klickar på ring, i stil med ”är du säker på att du vill ringa? Kund är nixad och du måste ha medgivande för att ringa”.

NIX-nämndens bedömning

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Televisera kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att han är med i NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Televisera har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt. NIX-nämnden ser samtidigt positivt på att företaget avser att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder för att förhindra att telefonnummer som är registrerade i NIX-Telefon kontaktas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies