Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia Sverige AB

Uttalande 2023-01-13

Dnr 22-337

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Telia Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Telia Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Telia Sverige AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Telia Sverige AB har uppgett att det vid undersökning har visat sig att det är den mänskliga faktorn som orsakade att anmälaren blev felaktigt uppringd. Telia Sverige AB har vidare uppgett att företaget säkerställt så att felet inte ska upprepas och har vidtagit åtgärder samt att företaget ber om ursäkt för det inträffade.

 NIX-nämndens bedömning 
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Telia Sverige AB har kontaktat anmälarens telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Av underlaget i ärendet framgår att Telia Sverige AB har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Telia Sverige AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då företaget har kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies