Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord Sverige AB

Uttalande 2023-01-13

Dnr 22-345

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PostNord Sverige AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 
Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam trots att hon med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att hon inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har en gång tidigare anmält en likadan incident.

Företagets uppgifter 
PostNord Sverige AB har uppgett att de har utrett anmälningen tillsammans med lokal personal i det berörda området och att det i förevarande fall är fråga om utdelning av post i en så kallad fastighetsbox. PostNord Sverige AB har uppgett att uppmärkningen Nej Tack skylt på utsidan av fastighetsboxen är tydlig och korrekt men då PostNords brevbärare öppnar hela framsidan av fastighetsboxanläggningen för att dela ut post så syns inte märkningen. Märkningen syns enbart om ingen annan post ligger i fastighetsboxen.

PostNord Sverige AB har uppgett att de beklagar det inträffade och att åtgärder har vidtagits i den interna processen på utdelningskontoret. PostNord Sverige AB har även uppgett att trots flertalet uppmaningar från företaget har ordföranden i bostadsrättsföreningen inte vidtagit åtgärder och PostNord Sverige AB har därför beslutat att själva märka upp fastighetsboxen på ett sådant sätt som gör att det blir tydligt för brevbäraren, även när annan post ligger i fastighetsboxen.

NIX-nämndens bedömning 
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att PostNord Sverige AB har delat ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal.  Av underlaget framgår att PostNord Sverige AB sedan de i ett tidigare ärende uppmärksammats på att utdelning av reklam skett till en konsument som motsatt sig det, vid upprepade försök har uppmanat bostadsrättsföreningen att märka postlådorna på ett särskilt sätt för att göra det möjligt för brevbäraren att se reklamdekalerna. Bostadsrättsföreningen har inte hörsammat dessa uppmaningar och PostNord Sverige AB har därför nu själva åtgärdat detta.

Genom att PostNord efter att företaget uppmärksammats på det inträffade har vidtagit åtgärder i form av att informera ordföranden i bostadsrättsföreningen om att märkningen på postlådorna skulle behöva göras på ett annat sätt för att det skall kunna uppfattas av brevbärarna måste PostNord Sverige AB anses ha gjort vad som skäligen kan krävas för att säkra att något liknande inte inträffar igen. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att det inte finns skäl att hålla PostNord Sverige AB ansvarigt för det inträffade.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies