Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Enklare Ekonomi Sverige AB

Uttalande 2023-01-13

Dnr 22-347

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Enklare Ekonomi Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Enklare Ekonomi Sverige AB har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till en konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att hon fått obeställd sms-reklam från Enklare Ekonomi Sverige AB trots att hon inte gett sitt samtycke till det.

Företagets uppgifter 

Enklare Ekonomi Sverige AB har uppgett att anmälaren gjort en låneansökan hos företaget och då godkänt företagets användarvillkor i vilka det anges att konsumenten i samband med ansökan blir medlem i företagets kundklubb vilken innebär en hög grad av service och information som kund men också kommunikation via telefon, e-post, sms och brev.

Enklare Ekonomi Sverige AB har vidare uppgett att företaget inte har mottagit någon begäran om att avsluta kontot och inte heller i sin kundprofil tagit bort marknadsföringsmetoder för telefon, sms, e-post eller brev.

Enklare Ekonomi Sverige AB har slutligen sammanfattande uppgett att i samband med att anmälaren har nyttjat företagets tjänst har anmälaren bekräftat användarvillkoren enligt vilka det framkommer att konsumenten blir medlem i företagets kundklubb och då kan erhålla bland annat sms från bolaget. Enklare Ekonomi Sverige AB har även anfört att företaget inte har mottagit någon begäran om avregistrering eller liknande från anmälaren och att företaget mot bakgrund av det inte anser att agerandet står i strid med 19 § marknadsföringslagen.

NIX-nämndens bedömning 

Krav på samtycke vid sms-reklam.

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer och därmed samtyckt till kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska då ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Ett giltigt samtycke ska, enligt EU-domstolens praxis, vara utformat enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (cit. GDPR). Det innebär bland annat att samtycket ska vara frivilligt. Som exempel på när ett samtycke inte är frivilligt anger EU-Kommissonen att den personuppgiftsansvarige uppställer som ett villkor för att fullgöra ett avtal eller utföra en tjänst att enskilda personer samtycker till behandling av onödiga personuppgifter.

NIX-nämnden gör mot denna bakgrund bedömningen att ett samtycke normalt inte är giltigt om det lämnas endast genom att villkoren för ett avtal accepteras samt att det avgörande för bedömningen är om den behandling som samtycket avser är nödvändig för avtalets fullgörande eller inte.

I förevarande fall har medlemskap i företagets kundklubb utgjort ett ofrånkomligt villkor för företagets låneansökningstjänst. Medlemskapet har bland annat inkluderat ett samtycke till direktreklam – något som inte visats avgörande för låneansökningstjänsten. Ett samtycke som, på sätt som skett, endast utgör ett villkor för att fullgöra avtalet är inte giltigt. Enklare Ekonomi Sverige AB har därmed skickat sms-reklam utan giltigt samtycke och därigenom överträtt 19 § marknadsföringslagen.

Det noteras avslutningsvis att Enklare Ekonomi Sverige AB inte visat att undantagsregeln om s.k. soft opt-in i 19 § kan tillämpas.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                      

2022 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.