Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Nära & Kära AB

Uttalande 2022-11-24

Dnr 22-354

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Nära & Kära AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Nära & Kära AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Nära & Kära AB trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter

Nära & Kära AB har uppgett att de är som mest närmare 30 personer som regelbundet delar ut reklam i Storstockholm. I instruktionen till dessa personer står det att de inte ska lägga reklam i brevlådor som det klart och tydligt framgår att ingen reklam önskas. Nära & Kära AB har uppgett att antingen har skriften på ej reklam-skylten varit väderbiten eller så har en av deras medarbetare slarvat. Nära & Kära AB beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Anmälaren har uppgett att denne mottagit oadresserad reklam trots att han har en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Nära & Kära AB har uppgett två förklaringar för det inträffade, men något stöd för dessa två förklaringar har emellertid inte presenterats. NIX-nämnden bedömer mot bakgrund av detta att Nära & Kära AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Oadresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.