Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2022-12-28

Dnr 22-355

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Direktreklam har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam. Anmälaren har även uppgett att han kontaktat Svensk Direktreklam för att motsätta sig oadresserad reklam.

Företagets uppgifter 

Svensk Direktreklam har uppgett att de inom företaget är mycket noga med att följa de etiska regler som finns i deras bransch, där respekt för nej tack-dekaler är en av de viktigaste. Varje utdelare får information om detta när han/hon börjar sitt arbete som reklamutdelare. Svensk Direktreklam har uppgett att det trots detta sker incidenter vid enstaka tillfällen då någon av deras utdelare delat ut reklam till hushåll trots att hushållet undanbett att motta reklam. Orsaken, har Svensk Direktreklam uppgett, är oftast att utdelaren är ny och har missuppfattat instruktionerna, eller helt enkelt i brådskan inte observerat nej tack-dekalen.

Svensk Direktreklam har vad det gäller det aktuella ärendet uppgett att de under 2022 registrerat två reklamationer från anmälarens hushåll om att han fått reklam trots nej tack-dekal, samt två reklamationer från samma hushåll om att de inte fått gratistidningen utdelad till sig. Svensk Direktreklam har uppgett att oavsett antalet reklamationer ska önskemålet om att slippa få reklam givetvis respekteras. Svensk Direktreklam kan konstatera att utdelaren helt enkelt missat att observera nej tack-dekalen, vilket de ber om ursäkt för. Svensk Direktreklam har vidare uppgett att de tagit upp saken med den aktuella utdelaren och de hoppas och tror att anmälarens nej tack-dekal kommer att respekteras fortsättningsvis.

NIX-nämndens bedömning 

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam i sin brevlåda trots att han motsatt sig detta genom att ha en Nej Tack-skylt på sin brevlåda samt genom att ha kontaktat Svensk Direktreklam. Svensk Direktreklam har således brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies