Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Postkodlotteriet

Uttalande 2023-01-17

Dnr 22-360

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Postkodlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Postkodlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

Postkodlotteriet har uppgett att anmälaren blivit uppringd eftersom denne är kund hos dem. Postkodlotteriet har uppgett att Postkodlotteriet är ett prenumerationslotteri, en lott kostar 170 kronor per månad och kan sägas upp utan bindningstid. Prenumerationen löper till dess att kunden väljer att avsluta prenumerationen. En kund kan ha flera lottprenumerationer. Postkodlotteriet har delat in året i spelmånader, varje prenumerant som betalat sin lott månaden innan spelmånaden infaller är med i samtliga dragningar den spelmånaden. All information om detta finns tillgängligt på Postkodlotteriets hemsida. Postkodlotteriet har vidare uppgett att kunden i detta fall varit kund sedan december 2012 då kunden via Postkodlotteriets hemsida köpt två lottprenumerationer. Via telefonförsäljning tecknade kunden sig för en tredje lottprenumeration i april 2013. Postkodlotteriet har uppgett att kunden i dagsläget har tre aktiva lottprenumerationer och att avtalsrelationen således är pågående. Försäljaren som ringde upp kunden erbjöd kunden att köpa fler lottprenumerationer, och Postkodlotteriet menar att erbjudandet därmed avsåg samma vara som det redan ingångna avtalet mellan Postkodlotteriet och kunden. Postkodlotteriet har även kontrollerat anmälarens båda telefonnummer mot det interna spärregistret och anmälaren har inte spärrat sig för reklam via telefon hos Postkodlotteriet.

Postkodlotteriet har uppgett att det mot bakgrund av ovanstående står klart att telefonkontakten som tagits omfattas av undantaget att det föreligger ett etablerat kundförhållande och att något brott mot 21 § marknadsföringslagen därmed inte föreligger. Postkodlotteriet har vidare uppgett att de respekterar alla spärrförfrågningar och de nu i det interna spärregistret har registrerat de telefonnummer som Postkodlotteriet känner till att anmälaren äger.

 NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I ärendet är ostridigt att Postkodlotteriet har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-telefon. Postkodlotteriet har emellertid anfört att anmälaren är befintlig kund hos dem. Av underlaget framgår att anmälaren har tre pågående lottprenumerationer hos Postkodlotteriet. Vidare framgår att det anmälda samtalet avsåg erbjudande om att köpa fler lottprenumerationer. Av omständigheterna står klart att ett etablerat kundförhållande föreligger mellan Postkodlotteriet och anmälaren. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Postkodlotteriet inte agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies