Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Dagens Industri

Uttalande 2023-01-18

Dnr 22-362

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Dagens Industri

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Dagens Industri trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter 

Dagens Industri har uppgett att företaget har utrett ärendet och kunnat notera att anmälaren den 7 oktober 2022 registrerade sig via ett formulär på Facebook för att få åtkomst till en låst artikel på di.se samt anfört att när en Facebook-användare klickar på en låst artikel från Di på Facebook visas ett formulär där det står att användaren kostnadsfritt kan ta del av artikeln genom att lämna namn, e-postadress och telefonnummer i formuläret. Dagens Industri har vidare uppgett att när användaren fyllt i sina uppgifter dyker ett informationsmeddelande upp där denne blir särskilt informerad om att Facebook kommer skicka användarens personuppgifter till Dagens Industri om hen klickar på “Skicka”, samt att Dagens Industri i så fall kommer behandla kundens personuppgifter i enlighet med sin personuppgiftspolicy samt att meddelandet även innehåller en länk till Dagens Industris personuppgiftspolicy. Dagens Industri har uppgett att användaren sedan kan välja att klicka på “Skicka” för att skicka uppgifterna till Dagens Industri och få tillgång till artikeln samt att företaget anser att ett kundförhållande uppstår efter att användaren lämnat sina personuppgifter och klickat på “Skicka”. Dagens Industri har även uppgett att det i Dagens Industris policy framgår bl.a. att kunden kan komma att bli kontaktad med prenumerationserbjudanden via telefon samt att kunden alltid har rätt att invända mot telefonförsäljning.

Dagens Industri har uppgett att anmälaren alltså lämnat namn, e-postadress och telefonnummer i formuläret, fått del av informationsmeddelandet (inklusive Dagens Industris personuppgiftspolicy) och klickat på “Skicka” enligt beskrivningen ovan och att ett kundförhållande därmed uppstått mellan Dagens Industri och Anmälaren. Dagens Industri har uppgett att företaget därefter har kontaktat Anmälaren per telefon för att marknadsföra en prenumeration på Dagens Industri samt att det innebär att Dagens Industri, enligt reglerna för NIX-Telefon, har haft tillåtelse att kontakta Anmälaren för telemarketing, oaktat dennes anmälan till NIX-Telefons spärregister.

Dagens Industri har mot denna bakgrund uppgett att det är företagets uppfattning att företaget inte har överträtt 21 § marknadsföringslagen. Slutligen har Dagens Industri klargjort att eftersom företaget nu uppfattat att anmälaren inte vill ha erbjudanden från företaget vi telefon har telefonnumret nu spärrats från fortsatt telemarketing.

 NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon. I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Dagens Industri har anfört att det föreligger ett kundförhållande mellan Dagens Industri och anmälaren och att undantaget om ett kundförhållande därför varit tillämpligt.

NIX-nämnden har i sin praxis förtydligat att ett kundförhållande kan föreligga även vid avtal där konsumentens prestation består i annat än pengar (t.ex. personuppgifter) eller om det värde konsumenten får tillhandahålls utan kostnad. Hänsyn bör enligt nämnden tas till den gemensamma avsikt som finns hos parterna om vad avtalet ska innehålla.

I förevarande fall har anmälaren fått tillgång till en artikel bakom betalvägg i utbyte mot att han uppgett sina personuppgifter till Dagens Industri. Det framgår av underlaget att anmälaren i samband med att han uppgav sina personuppgifter blev informerad om att han för att få tillgång till artikeln godkänner att Dagens Industri kan komma att rikta marknadsföring mot honom. Anmälaren hade därmed att förvänta sig att han senare kunde komma att bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Avtalet mellan parterna är därmed av sådan art att det får anses föreligga ett kundförhållande mellan parterna och undantaget om kundförhållande i reglerna för NIX-Telefon är tillämpligt. Dagens industris agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies