Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Fastighetsförmedling

Uttalande 2023-01-18

Dnr 22-365

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Svensk Fastighetsförmedling har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Svensk Fastighetsförmedling trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter 

Svensk Fastighetsförmedling har uppgett att företaget noggrant har kontrollerat det inträffade samt konstaterat att företaget arbetar med ett system i vilken NIX-markeringar finns angivet. Svensk Fastighetsförmedling har vidare uppgett att de är mycket noga att följa detta men att det i detta enskilda fall är ett mänskligt misstag som gjort att en medarbetare kontaktat denna kund. Svensk Fastighetsförmedling har slutligen uppgett att de beklagar det inträffade och har satt in åtgärder för att det inte skall upprepas.

 NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Av underlaget i ärendet framgår att Svensk Fastighetsförmedling har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte trots att telefonnumret varit registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Svensk fastighetsförmedling har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de kontaktat en konsument i marknadsföringssyfte trots att denne tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.