Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

VitaeLab AB

Uttalande 2023-01-20

Dnr 22-368

Anmälare:

En konsument

Motpart:

VitaeLab AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter 

Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av VitaeLab AB trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter

VitaeLab har uppgett att företaget använder sig av två (2) externa samarbetspartners för att bedriva telefonförsäljning av kosttillskottet VitaePro samt att en av dessa även kontaktar redan aktiva kunder, där företaget har ett pågående kundförhållande, för att erbjuda omega 3-kapslar som ett komplement till VitaePro. Vidare har VitaeLab AB uppgett att ingen av företagets samarbetspartners ringer upp nya kunder för att sälja in omega 3-kapslar.

VitaeLab AB har uppgett att företaget sedan många år har rutiner vid direktmarknadsföring varav en sådan är att VitaeLab kontrollerar en kund eller tidigare kund mot NIX:s spärregister innan denne kontaktas. Härigenom har VitaeLab AB uppgett att de vill understryka att VitaeLab har rutiner för att de aldrig kontaktar personer som är anmälda till NIX-registret.

VitaeLab AB har uppgett att företaget har undersökt omständigheterna kring anmälan och de avtal de har med sina samarbetspartners och baserat på det inte funnet några tecken på att VitaeLab har kontaktat anmälaren i fråga.

Till stöd för dessa uppgifter har VitaeLab AB bifogat underlag som visar samtalslogg samt intyg från respektive samarbetspartner om att anmälarens telefonnummer inte har kontaktats.

NIX-nämndens bedömning 

Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Anmälaren har uppgett att denne blivit kontaktad av VitaeLab AB i marknadsföringssyfte. VitaeLab AB har motsatt sig dessa uppgifter och presenterat underlag till stöd för att de inte ringt eller gett i uppdrag att ringa ett sådant samtal. Det underlag som VitaeLab AB gör att nämnden inte med tillräcklig säkerhet säga att det har skett en överträdelse från VitaeLab AB. Ärendet lämnas därför utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Fällda Telemarketing Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.