Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Verisure Sverige AB

Uttalande 2023-05-01

Dnr 22-377

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Verisure Sverige AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Verisure Sverige AB trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Verisure uppger att anmälaren har tackat nej till säkerhetsrådgivning vid två tillfällen och vid tredje telefonsamtalet i december 2022 blev denne lagd på den interna spärrlistan. Anmälaren har varit inne på Verisures webbsida och deltagit i en tävling om kostnadsfri säkerhetsrådgivning. I tävlingsvillkoren anges att kontakt kommer att tas angående erbjudande om rådgivning.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall har motparten vitsordat att anmälaren invänt mot ytterligare kontakt och även fört in vederbörande i företagets interna spärrlista. Utgångspunkten är att företaget är skyldigt att respektera sådan invändning.

Det råder oklarhet om när och i vilken ordning de olika samtalen har skett. Företaget har uppgett att personen förts upp på den interna spärrlistan efter det tredje samtalet. 

NIX-nämnden anser, vid en sammantagen bedömning av företagets vidtagna åtgärder samt att kontaktuppgiften lämnats på företagets webbplats, att det mest sannolika är att samtalet skett först efter den tävling som anmälaren deltagit i och som innebär att företaget haft rätt att kontakta konsumenten. Anmälan ska då lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                        


2022 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies