Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

DinBilGaranti

Uttalande 2023-01-17

Dnr 22-378, 22-379, 22-380, 22-381 samt 22-382

Anmälare:

Fem konsumenter

Motpart:

DinBilGaranti

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

DinBilGaranti AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till fem konsumenter som tydligt motsatt sig det


Anmälarnas uppgifter

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad reklam från DinBilGaranti trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter

DinBilGaranti har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning

Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad. DinBilGaranti AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att anmälarna mottagit adresserad reklam trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. DinBilGaranti AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till fem konsumenter som är införda i NIX adresserat.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Fällda Adresserad direktreklam Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.