Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Göteborgs Villa & Husmåleri AB, Göteborg

Uttalande 2023-01-17

Dnr 22-383 samt 22-384

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Göteborgs Villa & Husmåleri AB, Göteborg

Frågeställning:

Adresserad direktreklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Göteborgs Villa & Husmåleri AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter 

Anmälarna har uppgett att de mottagit adresserad reklam från Göteborgs Villa & Husmåleri AB trots att de är införda i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter 

Göteborgs Villa & Husmåleri AB har underlåtit att yttra sig i ärendet.

NIX-nämndens bedömning 

Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och kontakten avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Göteborgs Villa & Husmåleri AB har underlåtit att yttra sig i ärendet. NIX-nämnden gör sin bedömning baserat på det material som kommit in till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarens uppgifter.

Av underlaget framgår att två konsumenter mottagit adresserad reklam från Göteborgs Villa & Husmåleri AB trots att deras adresser är anmälda till spärregistret NIX adresserat. Något undantag har inte visats tillämpligt. Göteborgs Villa & Husmåleri AB AB har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka adresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens ordförande i samråd med nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


2022 Adresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies