Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord

Uttalande 2023-01-25

Dnr 22-387 samt 22-388

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

PostNord

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

PostNord har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha riktat direktmarknadsföring till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam från PostNord trots att de med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
PostNord har kontrollerat både aktuella postlådor och uppmärkning i aktuellt system och båda har tydlig märkning av ”Nej-tack till reklam”. PostNord beklagar det inträffade och åtgärder har vidtagits i den interna processen på de berörda utdelningskontoren.

NIX-nämndens bedömning
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att anmälarna tagit emot oadresserad reklam från PostNord trots att de med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte vill ha oadresserad reklam. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att PostNord brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ha riktat direktmarknadsföring till två konsumenter som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.