Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Uttalande 2023-01-20

Dnr 22-389

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Erik Olsson Fastighetsförmedling

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Erik Olsson Fastighetsförmedling har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Erik Olsson Fastighetsförmedling trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-telefon.

Företagets uppgifter
Erik Olsson Fastighetsförmedling har uppgett att det är en uppdragstagare som har ringt till anmälaren samt att det inte är Erik Olsson Fastighetsförmedling centralt som har anlitat dem utan ett företag som arbetar under varumärket.

Erik Olsson Fastighetsförmedling har vidare uppgett att de försökt att nå uppdragstagaren men att denna hade stängt och att Erik Olsson Fastighetsförmedling därför kommer att göra ett nytt försök för att påtala vikten av att de inte ringer till nummer som är NIX-ade när de arbetar åt företag som verkar under Erik Olsson-varumärket.

Erik Olsson Fastighetsförmedling har därtill även uppgett att de skall försöka utreda vilket företag under varumärket som har anlitat uppdragstagaren för att instruera dem om vad som gäller.

Slutligen har Erik Olsson Fastighetsförmedling uppgett att de ber om ursäkt för det inträffade och beklagar att anmälaren blivit störd.

 NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Enligt god affärssed gäller, som långtgående huvudregel, att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring (jfr 23 § marknadsföringslagen). Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en (tillfällig) samarbetspartner. Avsteg från huvudregeln riskerar att medföra en ansvarsmässig urvattning där annonsören alltför lättvindigt kan frånhända sig ansvaret. Utrymmet för undantag från nyss nämnda huvudregel är således mycket begränsat. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma. Vid upprepade förseelser torde det närmast krävas extra ordinära omständigheter för att undantag ska komma ifråga.

Av underlaget i ärendet framgår att företaget sedan de uppmärksammats på incidenten har vidtagit åtgärder för att säkerställa att något liknande inte inträffar igen. NIX-nämnden ser mycket positivt på detta. Några uppgifter om hur företaget arbetat preventivt för att säkerställa att all marknadsföring under varumärket Erik Olsson sker i enlighet med god marknadsföringssed har emellertid inte presenterats. Omständigheterna är därmed inte sådana att något undantag från huvudregeln om strikt ansvar kan komma i fråga.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Erik Olsson Fastighetsförmedling har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.