Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Telia

Uttalande 2023-01-20

Dnr 22-391 samt 22-400

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Telia

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämndens beslut:

Telia har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Telia trots att deras respektive telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Telia har uppgett att det vid undersökning har visat sig att det är den mänskliga faktorn som orsakade att anmälarna blev felaktigt uppringda samt att Telia har säkerställt så att felet inte skall upprepas och har vidtagit åtgärder.

Telia har slutligen uppgett att de ber om ursäkt för det inträffade.

 NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

Det är i ärendet ostridigt att Telia har kontaktat anmälarnas telefonnummer i marknadsföringssyfte. Det är även klarlagt att anmälarnas telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon. Omständigheterna har inte varit sådana att något undantag kan anses tillämpligt i ärendet. Mot bakgrund av detta bedömer NIX-nämnden att Telia har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen då de kontaktat två konsumenter i marknadsföringssyfte trots att konsumenterna tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies