Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Krisskydd Sverige AB

Uttalande 2023-01-20

Dnr 22-392

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Krisskydd Sverige AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har mottagit obeställd reklam via sms från Krisskydd Sverige AB trots att han inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter
Krisskydd Sverige AB har uppgett att kunden den 14 juli 2022 gav samtycke till e-postutskick och SMS-utskick via företagets hemsida. Krisskydd Sverige AB har vidare uppgett att kunden den 24 november avregistrerade sig och att företaget inte har skickat ut några kampanjutskick till kunden sedan dess.

Till stöd för dessa uppgifter har Krisskydd Sverige AB bifogat underlag som visar datum och tidpunkt för anmälarens avregistrering av e-postutskick den 15 juli 2022 och avregistrering av SMS-utskick den 24 november 2022.

Krisskydd Sverige AB har uppgett att företagets policy är att endast skicka ut SMS och reklam till de kunder som vill ha information från företaget. Krisskydd Sverige AB har vidare uppgett att utskickande av reklam bara för sakens skull, till personer som inte är intresserade av denna, ger endast badwill och är helt onödigt och företaget skickar därför aldrig ut kampanjer till avregistrerade medlemmar.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

Det är i ärendet ostridigt att Krisskydd Sverige AB har skickat sms-reklam till anmälaren den 21 november 2022. Krisskydd Sverige AB har emellertid anfört att anmälaren samtyckt till detta och till stöd för det har underlag presenterats som visar information om anmälarens avregistrering den 24 november 2022. NIX-nämnden bedömmer mot bakgrund av detta att Krisskydd Sverige AB:s agerande inte står i strid med 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


2022 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.