Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mr.Vegas

Uttalande 2023-02-23

Dnr 22-394

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mr.Vegas

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har mottagit obeställd reklam via sms från Mr.Vegas trots att hon inte samtyckt till detta.

Företagets uppgifter
Mr. Vegas har uppgett att anmälaren är registrerad kund hos dem. Företaget har vidare uppgett att anmälarna är medlem hos företaget samt att hon sedan 2017-08-22 har godkänt att företaget kontaktar dem via sms och e-post.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument om denne inte givit sitt samtycke till det.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden.

I förevarande fall har Mr.Vegas lämnat uppgift om att anmälaren är medlem hos dem och i samband med detta samtyckt till att motta sms-reklam av dem. Anmälaren har invänt mot detta. Bevisbördan för giltigt samtycke, eller undantag från kravet på samtycke, vilar på företaget (i detta fall Mr.Vegas). I förevarande fall har Mr.Vegas inte kunnat visa detta och NIX-nämnden bedömer därför att Mr.Vegas har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


2022 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies