Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling/ Länsförsäkringar Fastighetsförmedling genom Andber Mölndal AB

Uttalande 2023-11-13

Dnr 22-395

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling/ Länsförsäkringar Fastighetsförmedling genom Andber Mölndal AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling genom Andber Mölndal AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att dela ut marknadsföring till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam trots att han med en Nej tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgett de är ett franchisekoncept för fastighetsförmedling, inom vilket verksamhet bedrivs över hela Sverige. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har vidare uppgett att varje enskilt franchisetagarbolag är en egen juridisk person som ytterst ansvarar för den egna verksamheten och själv svarar inför tredje man samt att det mot bakgrund av detta får antas att anmälaren avsåg att rikta sin anmälan mot Andber Mölndal AB, som är det företag som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet i Mölndal under Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har därefter uppgett att när det gäller ärendet i sak så vill de poängtera att de alltid är väldigt noga med att inte dela ut oadresserad reklam när det finns en ”Nej tack”-skylt på dörren/brevlådan. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har uppgett att utdelningen i detta fall måste ha skett av misstag och får hänföras till den mänskliga faktorn samt att de beklagar det inträffade och omgående har vidtagit åtgärder i ärendet genom att uppmärksamma alla på kontoret om händelsen samt förbättrat deras rutiner så att något liknande inte ska inträffa igen.

NIX-nämndens bedömning
Fråga om motpart
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har gjort en partsinvändning. Bolaget har därvid uppgett att varje enskilt franchisetagarbolag är en egen juridisk person som ytterst ansvarar för den egna verksamheten och själv svarar inför tredje man. Mot bakgrund av det ska anmälan avse Andber Mölndal AB, som är det företag som bedriver fastighetsförmedlingsverksamhet i Mölndal under Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke.

NIX-nämnden gör följande överväganden.
Marknadsföringen har skett med Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings varumärke som avsändare. Ett syfte är att använda det betydligt mer välkända varumärket i kommunikationen för att därigenom nå ett bättre resultat. Franchisegivaren drar således nytta av den kommunikation som förekommer och det är enligt nämnden då rimligt att franchisegivaren också tar ansvar för marknadsföringen ifråga. Redan detta är enligt nämnden skäl nog för att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling också ska vara rätt motpart i nu aktuellt fall.

Därutöver framgår av 23 § marknadsföringslagen att ansvar för viss marknadsföring kan åläggas även den som i övrigt väsentligt har bidragit till den påtalade marknadsföringen. Nämnden anser därvid att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, genom att upplåta användningen av varumärket, väsentligen har medverkat till marknadsföringen ifråga.

NIX-nämnden anser således att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ansvarar för den nu påtalade marknadsföringen.

Bedömning i sak
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är ostridigt att det har delats ut reklam till en konsument vars brevlåda varit försedd med Nej-tack-dekal. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet och agerandet står därmed i strid med 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Uttalandet har avgivits av ledamöterna Magnus Sjögren, Caroline Rudbeck, Tina Wahlroth och Eva-Marie Åkesson. 

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Oadresserad direktreklam Fällda Vägledande uttalanden Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.