Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lånekoll

Uttalande 2023-01-20

Dnr 22-397

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lånekoll

Frågeställning:

Personuppgiftsbehandling

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att Lånekoll vägrar ta bort anmälarens uppgifter samt att de inte låter anmälaren ta del av de uppgifter som de har om honom.

Företagets uppgifter 

Lånekoll har uppgett att de kan bekräfta att Lånekoll hanterat radering av personuppgifter för anmälaren per 2022-12-19 och meddelat anmälaren via mail samma datum att personuppgifterna är raderade i enlighet med bolagsrutinen.

Lånekoll har vidare uppgett att anmälaren på eget initiativ använt Lånekolls tjänst 2019-11-18 genom ansökan via internet och då godkänt Lånekolls villkor för tjänst samt gett samtycke till marknadsföring av Lånekolls tjänst via mail och telefon. Lånekoll har uppgett att anmälaren med hänsyn till ansökan, ingått avtal och med stöd av det kontaktats av Lånekoll via telefon 2022-12-15. Lånekoll har uppgett att kunden hade en betalningsanmärkning när han använde företagets tjänst 2019 och därför nu 3 år senare, när betalningsanmärkning gått ut, kontaktades för genomgång av nuvarande lånesituation via telefon. Lånekoll har uppgett att anmälaren vid samtalet 2022-12-15, som finns inspelat, enbart diffust uppger att han vill bli raderad och lägger sedan direkt på luren utan att Kundservice får de uppgifter som behövs för att radera personuppgifter enligt företagets rutin.

Lånekoll har uppgett att anmälaren dagen efter 2022-12-16 via mail ber företaget att radera anmälarens personuppgifter samt att Lånekolls Affärsområdeschef för Privatlån 2022-12-19 kontaktar anmälaren via telefon i syfte att bekräfta att radering av anmälarens personuppgifter är utförd i enlighet med anmälarens önskan att radera uppgifterna som inkommit via mail per 2022-12-16. Lånekoll har uppgett att anmälaren under samtalet snabbt lade på luren utan villighet att motta informationen.

NIX-nämndens bedömning 

Rätten till radering

Rätten till radering av personuppgifter framgår enligt artikel 17 och 21 i EU:s förordning om personuppgifter (GDPR). Enligt bestämmelserna ska en konsuments personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål enligt något av de situationer som listas under artikel 17. 1.a) -f) aktualiseras. Sådana situationer är bland annat att konsumenten invänder mot behandling av dennes personuppgifter i direktmarknadsföringsändamål enligt artikel 21.1 och det saknas berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre, att konsumenten invänder mot sådan behandling enligt artikel 21.2 eller att konsumenten återkallar sitt samtycke till behandling av personuppgifterna enligt artikel 6.1 a).

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren har begärt att få sina uppgifter raderade hos företaget. Det framgår emellertid motstridiga uppgifter om huruvida Lånekoll efter denna begäran har kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte. NIX-nämnden finner att det inte kan anses visat att Lånekoll underlåtit att tillmötesgå anmälarens begäran om att få sina personuppgifter raderade eftersom det saknas uppgifter som styrker omständigheterna som ligger till grund för anmälan och eftersom det underlag som Lånekoll har presenterat styrker Lånekolls yttrande.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Behandling av personuppgift Avgjorda ärenden Fällda

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies