Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla AB

Uttalande 2023-01-20

Dnr 22-398

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Sambla AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Sambla AB har uppgett att anmälaren per 2022-03-12 gjorde en ansökan om låneförmedling via Samblas varumärke Advisa samt att kunden vid ansökan accepterade Advisas användaravtal och dataskyddspolicy där det framgår att kunden kan komma att bli kontaktad angående våra erbjudanden via till exempel telefon. Sambla AB har vidare uppgett att anmälarens ansökan resulterade i att ett lån förmedlades genom Advisa till anmälaren och att Sambla därmed anser att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan marknadsföraren (Sambla) och konsumenten (anmälaren). Sambla AB har uppgett att samtalet i fråga avsåg erbjudande om samma typ av varor eller tjänster som kunden tidigare erhållit och att Sambla är av uppfattningen att samtlig marknadsföring skett i enlighet med gällande lagar och regler.

Slutligen har Sambla AB uppgett att de ser allvarligt på anmälan och omedelbart tog bort anmälarens nummer från deras marknadsföringskanaler så fort de fick kännedom om anmälan.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i NIX spärregister

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i ärendet ostridigt att Sambla AB har kontaktat anmälaren via telefon i marknadsföringssyfte trots att anmälarens telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Sambla AB har emellertid visat att det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Sambla AB och anmälaren. Undantaget i reglerna för NIX-Telefon är således tillämpligt och Sambla ABs agerande står därmed inte i strid med 21 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies