Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB)

Uttalande 2023-01-31

Dnr 22-401

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Tre Skandinavien (Hi3G Access AB)

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon i marknadsföringssyfte.

Företagets uppgifter
Tre Skandinavien (Hi3G Access AB) har uppgett att anmälarens anmälda telefonnummer inte har förekommit hos företaget eller dess återförsäljare. Således har inte heller anmälarens nummer påträffats i företagets ringlistor eller annan registrerad kontakt förekommit mellan företaget och konsumenten under de senaste tolv månaderna.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Tre Skandinavien Skandinavien (Hi3G Access AB) har efter genomgång funnit att bolaget inte ska ha ringt anmälaren. I förevarande fall godtar nämnden företagets uppgift. Därmed ska anmälan lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2022 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.