Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord

Uttalande 2023-02-22

Dnr 22-404

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PostNord

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

PostNord har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
PostNord har uppgett att de utrett anmälningen tillsammans med lokal personal i det berörda området. Utdelningen av post i området sker i så kallad fastighetsbox och uppmärkningen med Nej Tack-skylt på utsidan av fastighetsboxen är tydlig och korrekt men då PostNords brevbärare öppnar hela framsidan av fastighetsbox-anläggningen för att dela ut post så syns inte märkningen. PostNord har uppgett att åtgärder har vidtagits och deras brevbärare har nu även märkt upp insidan på fastighetsboxen. PostNord har också kontrollerat uppmärkning i aktuellt IT-system som har tydlig märkning av ”Nej tack till reklam”. PostNord beklagar det inträffade och åtgärder har vidtagits i den interna processen på det aktuella utdelningskontoret.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i förevarande fall ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam från PostNord trots att denne med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha sådan reklam. PostNord har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen när de delade ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig detta. NIX-nämnden ser positivt på de åtgärder som vidtagits för att förhindra liknande situationer i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.