Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Klarna Bank AB

Uttalande 2023-02-17

Dnr 22-405

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Klarna Bank AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Klarna Bank AB har inte brutit mot marknadsföringslagen då konsument behövt uppge sitt telefonnummer och samtidigt samtyckt till direktmarknadsföring

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tvingats samtycka till obeställd reklam via sms i samband vid användning av Klarna Bank AB:s tjänst. Anmälaren uppger vidare att samtycket ska ge Klarna Bank AB en möjlighet att vidarebefordra kontaktuppgifterna till tredje part.

Företagets uppgifter
Klarna Bank AB har uppgett att de har samlat in telefonnumret i samband med att konsumenten använder deras tjänst men att detta inte innebär att kunden samtycker till att ta emot direktmarknadsföring från företaget via sms. Klarna Bank AB har vidare uppgett att de inte delar telefonnumret med tredje part i marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

NIX-nämnden gör bedömningen att Klarna Bank AB inte har samlat in konsumentens telefonnummer i syfte att skicka direkt marknadsföring via sms eller att dela uppgifterna till tredje part i marknadsföringssyfte. Det har heller inte visats att sådan behandling skett. Av uppgifterna NIX-nämnden tagit del av framgår det att direkt marknadsföring inte har skickats till konsumenten efter det att Klarna Bank AB mottog konsumentens telefonnummer. Kontaktuppgifterna har i stället samlats in för ett administrativt syfte vilket återfinns i Klarna Bank AB:s policys. Klarna Bank AB:s agerande står inte i strid med 19 § marknadsföringslagen. Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies