Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Rusta, Upplands Väsby

Uttalande 2023-01-31

Dnr 22-406

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Rusta, Upplands Väsby

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms från Rusta AB. Sms:et riktar sig till medlemmar i ”Club Rusta” och anmälaren har mottagit sms:et trots att anmälaren ej är klubbmedlem eller samtyckt till att motta sms-reklam från Rusta AB.

Företagets uppgifter
Rusta AB har uppgett att ett sådant sms som anmälaren har mottagit endast skickas till de kunder som samtyckt till att bli medlem i ”Club Rusta”. Ett samtycke ges oftast muntligt i samband vid ett köp där kunden registrerar sig i kundklubben genom att uppge sitt telefonnummer till butiksbiträdet. Rusta AB har uppgett att det finns en möjlighet att anmälaren inte självmant har registrerat sitt telefonnummer utan att butiksbiträdet eller en annan kund av misstag har uppgett anmälarens telefonnummer.

Företaget har efter anmälan sett över sina rutiner för inmatning av telefonnummer och förtydligat informationen till kunden i sin formulering av sms-utskick rörande ”Club Rusta”. En extra avregistreringsfunktion har även införts i samband med framtida sms-utskick.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Det finns dock undantag från huvudregeln i marknadsföringslagen. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sig mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att konsumenten mottagit ett sms-utskick från Rusta AB trots att han inte har lämnat sitt samtycke till det. Att anmälaren mottagit sms:et har Rusta AB förklarat med att det kan ha uppgetts ett felaktigt telefonnummer vid påbörjad registrering.

Oavsett anledning så är det påtalade sms:et en bekräftelse som rör medlemskap i ”Club Rusta”. Det rör sig därmed inte om reklam och omfattas då inte av kravet på samtycke i 19 § marknadsföringslagen.

NIX-nämnden lämnar därmed ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2022 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies