Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Lendo AB

Uttalande 2023-02-18

Dnr 22-408

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Lendo AB

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det. 

Företagets uppgifter
Lendo AB har uppgett att de ser allvarligt på det inträffade och konstaterar efter undersökning att inga sms har skickats till det uppgivna telefonnumret, utan det framstår som att en felaktig användaridentifiering använts av en tredje part. Lendo ser positivt på att agerande likt detta anmäls och välkomnar ytterligare underlag från anmälaren som kan hjälpa vidare undersökning framåt.

NIX-nämnden har utan framgång försökt nå anmälaren för ytterligare underlag.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår motstridigare uppgifter om huruvida Lendo AB skickat sms-reklam till anmälaren. Något underlag som styrker att anmälaren mottagit sms-reklam från Lendo AB har inte framförts. Mot bakgrund av detta lämnas ärendet utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2022 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.