Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Allente

Uttalande 2023-07-05

Dnr 23-002 samt 23-003

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Allente

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendena lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Allente trots att deras telefonnummer är registrerade i spärregistret NIX-Telefon. En av anmälarna har uppgett att företaget kontaktat denna ett flertal gånger.

Företagets uppgifter 
Allente har uppgett att båda anmälarna har blivit uppringda av deras återförsäljare Nordic Operations Center. 

I ärende dnr 23-002 har konsumenten blivit uppringd utan att Allente har skickat över konsumentens uppgifter till Nordic Operations Center. Företaget har därför uppgett att Nordic Operations Center självmant kontaktat konsumenten och frångått Allentes riktlinjer.

Gällande ärende dnr 23-003 har Allente uppgett att anmälaren tidigare varit kund hos företaget och därför i juli 2019 skickat över konsumentens telefonnummer till Nordic Operations Center i syfte att erbjuda konsumenten ett nytt abonnemang hos företaget. Allente har vidare uppgett att återförsäljaren i januari 2023 kontaktat konsumenten igen för eget marknadsföringssyfte.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av översänt material från Allente att företaget vidtagit alla rimliga åtgärder för att motverka att konsumenter i NIX-Telefons spärregister blir kontaktade. I de anmälda fallen har företaget visat att återförsäljaren Nordic Operation Center på eget bevåg utanför Allentes instruktioner har kontaktat konsumenterna. NIX-nämnden finner med bakgrund av detta att Allente inte kan stå ansvarig för underleverantörens agerande.

NIX-nämnden har sökt Nordic Operation Center efter ett yttrande angående anmälningarna men företaget har underlåtit att yttra sig. NIX-nämnden gör därför bedömningen på anmälarnas uppgifter och bedömer att Nordic Operation Center har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som var införda i spärregistret NIX-Telefon.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.