Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet AB

Uttalande 2023-02-18

Dnr 23-004

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet AB

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han 1 januari 2023 mottog oadresserad reklam från Svenska Postkodlotteriet AB trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte vill ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet AB (företaget) har uppgett de i mycket begränsad omfattning använder sig av oadresserad direktreklam. Under december 2022 och januari 2023 har ingen oadresserad reklam skickats ut. Företaget använder sig ibland av reklamblad invikta i olika tidningar. Under december och januari gjordes ett flertal sådana utskick. Företaget har bifogat underlag för vilka tidningar de hade reklambladssamarbete med under december 2022 och januari 2023. Företaget har uppgett att det kan vara så att det reklamutskick som anmälaren reagerat på har fallit ur en sådan tidning. Enligt företaget står det klart att de inte skickat ut oadresserad reklam och att något brott mot 21 § marknadsföringslagen (2009:486) ej föreligger.

NIX-nämndens bedömning
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam. Reklam i form av bilagor till olika tidningar är inte att se som oadresserad reklam.

Av underlaget framgår motstridiga uppgifter. Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från företaget och företaget har uppgett att de inte skickat ut oadresserad reklam under den tidsperiod som anmälaren mottog ett utskick från dem. Företaget har uppgett att utskicket som anmälaren mottog förmodligen var ett reklamblad som var en bilaga till en tidning.

Det är inte visat att den anmälda reklamen var oadresserad reklam. Mot bakgrund av detta lämnas anmälan utan åtgärd.   

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.