Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Hajper Ltd

Uttalande 2023-02-18

Dnr 23-007

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Hajper Ltd

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Hajper Ltd har uppgett att de utfört en undersökning för att utreda om och hur anmälaren mottagit marknadsföring via SMS. Hajper Ltd kan konstatera att anmälaren inte har något spelkonto hos dem. Det telefonnummer som angivits i anmälan finns dock registrerat på ett spelkonto som använts av en spelkund som inte avregistrerat numret hos Hajper Ltd. Hajper Ltd har uppgett att de bedömer att telefonnumret inte längre ägs av den person som ursprungligen registrerat detta på sitt spelkonto, utan numera av anmälaren. Hajper Ltd har vidare uppgett att de gör vissa kontroller men det förutsätter i de flesta fallen att kundernas uppgifter är sanningsenliga eller, att kunderna på eget initiativ kontaktar dem för att berätta att telefonnumret inte längre används. Hajper Ltd har uppgett att det aktuella telefonnumret är borttaget från deras system och att anmälaren inte kommer mottaga ytterligare oönskad marknadsföring. Hajper Ltd beklagar det inträffade.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår att anmälarens telefonnummer varit registrerat på ett spelkonto hos Hajper Ltd, men att detta konto inte tillhör anmälaren. Hajper Ltd har anfört att det beror på att telefonnumrets tidigare ägare registrerat det på sitt spelkonto.

Det är i ärendet ostridigt att anmälaren mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till detta. Med beaktande av de omständigheter som Hajper Ltd har anfört får det emellertid anses finnas grund för uppfattningen att telefonnumret inte tillhörde anmälaren utan en annan konsument som samtyckt till att ta emot marknadsföring. Anmälan lämnas mot bakgrund av detta utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 SMS eller MMS Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies