Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

viköperdinbil.se

Uttalande 2023-04-14

Dnr 23-011

Anmälare:

En konsument

Motpart:

viköperdinbil.se

Frågeställning:

Krav på samtycke vid e-postreklam. Krav på att e-postreklam förses med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit e-post från viköperdinbil.se i marknadsföringssyfte utan att hon samtyckt till det samt att e-posten saknat en avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Viköperdinbil.se har uppgett att de ber om ursäkt för att personen mottagit reklam. Vidare har viköperdinbil.se uppgett att de använder sig av många olika marknadsföringspartners för att nå ut och att den aktuella marknadsföringen inte kommer direkt från viköperdinbil.se utan från en av deras marknadsföringspartners. I villkoren med deras partners framgår det att de endast får skicka mail till personer som har ett giltigt godkännande. Viköperdinbil.se har genom denna anmälan upptäckt att en av deras marknadsföringspartners inte uppfyllt kraven i villkoren mellan dem och de har därför valt att avsluta allt samarbete med den aktuella marknadsföringspartnern.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid e-postreklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka e-postreklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

Enligt god affärrssed gäller som långtgående huvudregel att annonsören i princip ansvarar strikt för sin marknadsföring. Därvid ingår samtliga åtgärder inklusive dem vidtagna av en samarbetspartner. För att ett undantag ska komma ifråga torde normalt krävas att annonsören kan påvisa att denne gjort vad som skäligen kan krävas för att en sådan situation inte ska uppkomma.

I förevarande fall är det, såvitt nu visat, fråga om en första överträdelse. Vidare framgår att viköperdinbil.se haft tydliga riktlinjer för att säkerställa att personer som inte samtyckt till att motta e-postreklam inte kontaktas. Det föreligger därmed sådana omständigheter som gör att det i ansvarsfrågan finns anledning att frångå huvudregeln. Viköperdinbil.se ska således inte hållas ansvarigt för den påtalade marknadsföringen.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att e-postreklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering.

NIX-nämnden har inte anledning att anta att det nu påtalade mejlet i fråga om avregistreringsfunktion haft en särskild utformning utan det torde röra sig om en brist som föreligger generellt. 

NIX-nämnden gör därför bedömningen att viköperdinbil.se skickat e-postreklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom e-postreklamen inte försetts med en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 E-post Fällda Avgjorda ärenden Friade
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.