Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Isales AB

Uttalande 2023-02-21

Dnr 23-012

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Isales AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd av Isales AB (företaget) trots att han är införd i spärregistret NIX- Telefon. Isales AB ska ha uppgett att de ringt på uppdrag av konsumentens bredbandsoperatör och därefter har erbjudit konsumenten att byta abonnemang. Företaget ska vidare ha agerat hotfullt när konsumenten avböjt erbjudandet.

Konsumentens bredbandsoperatör har tagit avstånd till att Isales AB skulle ringa på uppdrag åt bredbandsoperatören.

Företagets uppgifter
Företaget har uppgett att de ringt fem gånger på uppdrag av konsumentens bredbandsoperatör i syfte att få konsumenten att teckna ett TV-abonnemang hos samma operatör.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Det har inte framkommit något som med tillräcklig styrka motbevisar uppgiften att Isales AB skulle ringa på uppdrag åt bredbandsoperatören.

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Undantaget i 21 § marknadsföringslagen blir tillämpligt eftersom det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan Isales AB uppdragsgivare och konsumenten. Isales AB har därför inte brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som var införd i spärregistret NIX-Telefon.

Ärendet lämnas utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.