Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Medborgarskolan

Uttalande 2023-02-18

Dnr 23-014

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Medborgarskolan

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Medborgarskolan har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Medborgarskolan trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Medborgarskolan har uppgett att de är en ideell organisation som sedan 80 år bedriver verksamhet med syfte att, på uppdrag av staten och genom statligt finansierade medel, bedriva och erbjuda folk- och fortutbildning, som en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Som ett led i sådan folkbildning och för att nå ut till så många hushåll som möjligt ger Medborgarskolan från tid till annan ut samhällsinformation, till exempel i form av information rörande aktuell kurskatalog. Enligt Medborgarskolan är denna kurskatalog att ses som samhällsinformation. Medborgarskolan har vidare uppgett att syftet med att skicka ut informationen är dels att informera om aktuella kurskatalogs- och programerbjudanden inkl. kostnadsfria studiecirklar för att ge så många som möjligt möjlighet att delta i en eller flera kurser, dels informera enskilda individer om den samhällsnyttiga verksamhet som bedrivs i Medborgarskolans regi. Syftet med att skicka ut informationen är enligt Medborgarskolan med andra ord inte kommersiellt betingat. Medborgarskolan har uppgett att de inte är att ses som ett företag eller näringsidkare då de som studieförbund saknar vinstdrivande prägel. Medborgarskolan har uppgett att de anser att tidningen innehållande redaktionellt material är samhällsinformation, vilket ses som en demokratisk rättighet som hushåll inte kan tacka nej till oavsett skylt, och därför anser de att något fel inte begåtts.

NIX-nämndens bedömning
Marknadsföringslagen omfattar marknadsföring från näringsidkare. Som näringsidkare räknas till exempel den som regelmässigt bedriver affärsverksamhet. Även en ideell förening omfattas således av lagen i den mån föreningen i fråga regelmässigt bedriver affärsverksamhet.

Medborgarskolan tillhandahåller avgiftsbelagda kurser i inte obetydlig omfattning och syften med det påtalade utskicket är att främja avsättningen av nyss nämnda verksamhet. Det rör sig därvid om renodlade kommersiella syften och ändamål där påtalade materialet därför utgör marknadsföring.

Med anledning av ovanstående omfattas utskicket av marknadsföringslagens regler om obeställd reklam.

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Genom att ha delat ut oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta har Medborgarskolan brutit mot 21 § marknadsföringslagen.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.