Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken

Uttalande 2023-03-05

Dnr 23-021

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken har uppgett att de tar händelsen på stort allvar och ber om ursäkt för påringningen. De kommer självklart se över sina rutiner för denna typ av marknadsföring för att säkerställa att NIX:ade personer inte blir uppringda framöver. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken har uppgett att det blev fel från deras sida och det kommer inte hända igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken kontaktat anmälaren i marknadsföringssyfte via telefon trots att anmälarens telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt i ärendet.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Höllviken har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström. Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.