Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Riksskydd

Uttalande 2023-02-18

Dnr 23-022

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Riksskydd

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Riksskydd har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon har blivit uppringd av Riksskydd trots att hennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Riksskydd har uppgett de endast köper in adresser som är tvättade mot NIX och det står i avtal med deras leverantör att de endast ska köpa in tvättade telefonnummer. Enligt deras leverantör registrerades anmälarens telefonnummer till NIX-Telefon i december 2022, annars hade de inte ringt upp kunden. Riksskydd har uppgett att säljaren bad om ursäkt till anmälaren och lade på samtalet när personen sade att hon var med i NIX-Telefon. Anmälarens telefonnummer har därefter varit spärrat i Riksskydds register för uppringning.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I förevarande fall är det ostridigt att anmälaren blivit kontaktad av Riksskydd via telefon i marknadsföringssyfte. Riksskydd har emellertid anfört att anmälarens telefonnummer inte var registrerat i spärregistret NIX-Telefon vid tillfället för telefonsamtalet.

Anmälarens telefonnummer har obrutet varit registrerat i NIX-Telefon sedan 8 juli 2019. Något undantag som skulle göra det tillåtet att trots spärren kontakta anmälaren har inte visats föreligga. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Riksskydd har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.