Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sensor försäkringar Norden AB

Uttalande 2023-03-10

Dnr 23-023 samt 23-060

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Sensor försäkringar Norden AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Sensor försäkringar Norden AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Två konsumenter har uppgett att de har blivit uppringda ett flertal gånger av Sensor försäkringar Norden AB trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Sensor försäkringar Norden AB (företaget) har uppgett att när de erhåller kontaktuppgifter till presumtiva kunder ska en kontroll mot NIX-registret göras av leverantören/samarbetspartnern eller av företaget själva. I vissa fall görs detta av en ledningsperson och i andra fall ansvarar de anställda försäkringsförmedlaren för kontrollen.

Företaget har vidare uppgett att de utbildar alla anställda i god marknadsförings- och försäkringsdistributionssed. Företaget har yttrat att deras interna rutiner och riktlinjer troligen har frångåtts i de aktuella ärendena. Företaget har även framfört att de ser allvarligt på anmälningarna och att en internt uppföljning kommer att ske.

NIX-nämndens bedömning 
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Sensor försäkringar Norden AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.