Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svenska Postkodlotteriet

Uttalande 2023-05-29

Dnr 23-025

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svenska Postkodlotteriet

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Svenska Postkodlotteriet trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Svenska Postkodlotteriet AB (företaget) har uppgett att det av deras utredning framkommit att samtal har skett till anmälaren på det angivna telefonnumret. De köper in listor med kontakter från en underleverantör. En del av tjänsten som företaget köper, är att underleverantören kontrollerar listorna mot NIX-registret för att ta bort uppgifter som inte ska finnas med. Anmälaren har flera telefonnummer varav ett telefonnummer inte är registrerat hos NIX. Det telefonnumret som inte finns registrerat hos NIX är det telefonnummer som företaget har köpt in. Företaget har vidare uppgett att de anlitar telemarketingbyråer som ringer på tillhandahållna telefonnummer. Företaget har uppgett att telemarketingbolagen inte ska ringa på andra nummer än de som kontrolleras mot NIX-registret. I detta fall verkar en säljare, hos en av de telemarketingbyråerna som företaget anlitar, på eget initiativ ringt anmälaren på ett annat telefonnummer än det företaget tillhandahållit. Detta är helt emot företagets instruktioner, rutiner och arbetssätt. Företaget ser allvarligt på det inträffade och har kontaktat samtliga samarbetspartner inom telemarketing för att säkerställa att rutiner följs. Telemarketingbolagen tittar även på möjligheten att införa tekniska lösningar som innebär att deras personal inte kan ringa andra nummer än de som tillhandahållits. Företaget kan bara konstatera att det i detta fall beror på den mänskliga faktorn och beklagar det inträffade. Företaget ska vidta alla relevanta åtgärder i syfte att säkerställa att det inte händer igen.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknadsföraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kundförhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande ärende ostridigt att företaget kontaktat anmälaren trots att dennes telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Företaget har emellertid uppgett att en anställd på en av företaget anlitad telemarketingbyrå i strid med företagets instruktioner, rutiner och arbetssätt på eget initiativ ringt anmälaren på ett annat telefonnummer än det som företagit tillhandahållit. Mot bakgrund av att företaget haft tydliga instruktioner och rutiner för sina underleverantörer samt att det är fråga om en engångsföreteelse bedömer NIX-nämnden att företaget inte ska hållas ansvarig för det inträffade.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.