Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Sambla AB

Uttalande 2023-07-12

Dnr 23-028

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Sambla AB

Frågeställning:

Adresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan vidare åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit adresserad direktreklam från Sambla AB trots att han är införd i spärregistret NIX adresserat.

Företagets uppgifter
Sambla AB (företaget) har uppgett att de har skickat direktmarknadsföring till anmälaren. Detta för att anmälaren tidigare gjort en ansökan hos företaget och blivit medlem i deras tjänst SamblaPlus. Vid tecknandet av medlemskapet ska anmälaren ha godkänt att Sambla AB kontaktar anmälaren genom marknadsföring via direktadresserad post. Företaget har även sökt igenom sina kontaktytor och har inte funnit en avregistrering från anmälan.

Företaget har vidare uppgett att de ser allvarlig på anmälan eftersom de inte vill kontakta kunder som inte vill bli kontaktade och har därför tagit bort anmälaren från deras marknadsföringskanaler.

NIX-nämndens bedömning
Adresserad direktreklam till konsumenter i spärregistret NIX adresserat
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sig till spärregistret NIX adresserat anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot adresserad direktmarknadsföring.

I reglerna för NIX adresserat anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som redogjorts för ovan. Anmälaren har meddelat att denna mottagit direktreklam från Sambla AB trots att denna är upprättad i spärregistret NIX adressat. Sambla AB har uppgett att det vid adressutskicket förekom ett undantag eftersom anmälaren i samband med ett medlemskap hos företag samtyckt till direktreklam via post. Företaget har till NIX-nämnden styrkt att konsumenten inte dragit tillbaka sitt samtycke. Underlaget visar att Sambla AB inte har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som samtyckt till det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström,  Sekreterare                                                                 


2023 Adresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.