Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

KM Living Construction,Sollentuna

Uttalande 2023-03-30

Dnr 23-031 samt 23-070

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

KM Living Construction,Sollentuna

Frågeställning:

Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

KM Living Construction har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de mottagit oadresserad reklam från KM Living Construction trots att de tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter
KM Living Construction har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

NIX-nämnden baserar sin bedömning på det underlag som kommit in till nämnden. Då företaget har underlåtit att yttra sig i ärendena låter NIX-nämnden anmälarnas uppgift ligga till grund för bedömningen.

Underlaget visar att KM Living Construction skickat oadresserad reklam till anmälarna trots att dessa tydligt har motsatt sig det. KM Living Construction har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till två konsumenter som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


 2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.