Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Mäklarhuset Nacka

Uttalande 2023-07-12

Dnr 23-032

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Mäklarhuset Nacka

Frågeställning:

Oadresserad reklam till konsument med Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Mäklarhuset Nacka har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit oadresserad reklam från Mäklarhuset Nacka trots att han tydligt motsatt sig detta med en Nej Tack-skylt på brevlådan.

Företagets uppgifter
Mäklarhuset Nacka har uppgett att företaget har delat ut oadresserad reklam till anmälaren och missat att anmälaren haft en Nej Tack-skylt. Mäklarhuset Nacka har vidare uppgett att de ska se över sina rutiner.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via utskick till konsumenter med Nej Tack-skylt
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i ärendet ostridigt att konsumenten mottagit oadresserad direktreklam trots att konsumenten uppfört en Nej Tack-reklamskylt. Företaget har medgett att dessa delat ut reklam till konsumenten samt att det är ett misstag från företagets sida. Mäklarhuset Nacka har därför brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt har motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


 


2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.