Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Direktreklam

Uttalande 2023-02-21

Dnr 23-033 samt 23-034

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Svensk Direktreklam

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de tagit emot oadresserad reklam från Svensk Direktreklam trots att de med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att de inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Företaget har uppgett att de är noga med att följa de etiska regler som finns inom reklambranschen och att varje reklamutdelare därför får information om att Nej Tack-dekaler ska respekteras. Gällande det enskilda ärendet har Svensk Direktreklam uppgett att utdelaren har missat Nej Tack-skylten. Svensk Direktreklam har vidare uppgett att de för närvarande har en ny utdelare inom området.

NIX-nämndens bedömning
Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är ostridigt att det skett en överträdelse av 21 § marknadsföringslagen. Företagets förklaring att det beror på misstag från en nyanställd person är enligt NIX-nämnden, särskilt med beaktande av hur Svensk Direktreklam i övrigt uppträder på marknaden, förklarlig och ursäktlig. Det föreligger därför särskilda skäl att lämna respektive anmälan utan åtgärd.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 Oadresserad direktreklam Friade Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies