Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Bromma

Uttalande 2023-02-26

Dnr 23-035

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Bromma

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors Bromma har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han mottagit obeställd reklam via sms trots att han inte har lämnat samtyckte till det.

Företagets uppgifter
Bjurfors Bromma har uppgett att det berörda sms-utskicket skulle ha skickats endast till företagets tidigare kunder. Syftet med utskicket var att erbjuda ett trevligt erbjudande och skulle inte hamna hos de kunder som avsagt sig reklamutskick eller inte tidigare varit kunder hos Bjurfors Bromma. Företaget har inte bestridit att anmälaren mottagit det berörda sms-utskicket. Bjurfors Bromma har även tagit bort anmälaren från fortsatta utskick och beklagar misstaget.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Av underlaget framgår det att Bjurfors Bromma har skickat ett sms-utskick med reklam till en konsument som varken samtyckt till utskicket eller tidigare haft en etablerad kundkontakt med företaget.

NIX-nämnden bedömer att Bjurfors Bromma har brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam utan konsumentens samtycke.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies