Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

GOTHAM AB/ Lustgaser.se

Uttalande 2023-03-27

Dnr 23-036 samt 23-077

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

GOTHAM AB/ Lustgaser.se

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam

NIX-nämndens beslut:

GOTHAM AB/ Lustgaser.se har agerat i strid med 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsumenter utan deras samtycke

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att dessa har mottagit obeställd reklam via sms från GOTHAM AB/ Lustgaser.se.

Företagets uppgifter
GOTHAM AB/ Lustgaser.se har underlåtit att yttra sig i ärendena.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

GOTHAM AB/ Lustgaser.se har underlåtit att yttra sig i frågan. NIX-nämnden baserar sin bedömning på inkommet material till nämnden och baserar därför sin bedömning på anmälarnas uppgifter.

Av underlaget framgår att konsumenterna mottagit sms-reklam utan att ha samtyckt till det. GOTHAM AB/ Lustgaser.se har därför brutit mot 19 § marknadsföringslagen genom att skicka sms-reklam till två konsumenter utan deras samtycke.

Med detta uttalande är ärendena avslutade.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


 


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.