Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Wet World Energy Solutions AB

Uttalande 2023-03-11

Dnr 23-039 samt 23-040

Anmälare:

Två konsumenter

Motpart:

Wet World Energy Solutions AB

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon samt till konsument som tydligt motsatt sig det

NIX-nämndens beslut:

Wet World Energy Solutions AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa två konsumenter i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarnas uppgifter
Anmälare i ärende 23-039 har uppgett att han har blivit uppringd av Wet World Energy Solutions AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon. Anmälare i ärende 23-040 har uppgett att han har blivit uppringd av Wet World Energy Solutions AB trots att han meddelat att han inte vill bli kontaktad av dem.

Företagets uppgifter
Wet World Energy Solutions AB har uppgett de genomförde en marknadsundersökning i början av februari i Östersund. De upptäckte då att ett fåtal nummer blivit felaktigt uppringda av deras dialer system. Detta åtgärdades direkt när det upptäcktes. De har för säkerhets skull satt en manuell spärr på dessa nummer så att de inte kan ringa dem igen i framtiden. Wet World Energy Solutions AB har vidare uppgett att om en person meddelar till dem att de inte vill bli kontaktade så läggs personen oavsett anledning in i deras spärrlista. Detta är deras standardförfarande.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

Det är i förevarande fall ostridigt att anmälare i ärende 23-039 har blivit uppringd av Wet World Energy Solutions AB trots att hans telefonnummer är anmält till spärregistret NIX-Telefon. Något undantag har inte visats tillämpligt. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Wet World Energy Solutions AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Direktmarknadsföring via telefon till konsument efter dennes invändning mot det
Enligt 21 § marknadsföringslagen (2008:486) är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt har motsatt sig detta.  

Det är i förevarande fall ostridigt att anmälare i ärende 23-040 har blivit uppringd av Wet World Energy Solutions AB trots att anmälaren meddelat att han inte vill bli kontaktad av dem. NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Wet World Energy Solutions AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.