Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Bjurfors Limhamn

Uttalande 2023-03-11

Dnr 23-041

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Bjurfors Limhamn

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Bjurfors Limhamn har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon tagit emot oadresserad reklam från Bjurfors Limhamn trots att hon hade en Nej Tack-skylt på sin brevlåda.

Företagets uppgifter
Bjurfors Limhamn har uppgett att det inträffade är ett mycket beklagligt misstag och de kommer göra sitt yttersta för att säkerställa att det inträffade inte ska hända igen. Bjurfors Limhamn beklagar att anmälaren har fått reklam denne inte önskat.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är i förevarande fall ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Bjurfors Limhamn trots att denne haft en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. Bjurfors Limhamn har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha riktat direktmarknadsföring mot konsument som tydligt motsatt sig detta.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Nix-telefon använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies