Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

PostNord

Uttalande 2023-03-27

Dnr 23-045

Anmälare:

En konsument

Motpart:

PostNord

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

PostNord har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från PostNord trots att han med en Nej Tack-skylt på sin brevlåda visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
PostNord har uppgett att de utrett händelsen med lokal personal i det berörda området. Utdelning av post i området sker i s.k. fastighetsbox och uppmärkningen med Nej Tack-skylt på utsidan av fastighetsboxen är tydlig och korrekt. PostNord har uppgett att deras brevbärare trots detta tyvärr missat detta vid öppnandet av fastighetsbox-anläggningen. PostNord har också kontrollerat uppmärkning i aktuellt IT-system som har tydlig märkning av ”Nej-tack till reklam”. PostNord beklagar det inträffade och åtgärder har vidtagits i den interna processen på det aktuella utdelningskontoret.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är ärendet ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam från PostNord trots att denne hade en Nej Tack-skylt på sin brevlåda. PostNord har således agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha delat ut oadresserad reklam till konsument som tydligt motsatt sig det.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.