Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Svensk Fastighetsförmedling Vasastan

Uttalande 2023-03-12

Dnr 23-046

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Svensk Fastighetsförmedling Vasastan

Frågeställning:

Utdelning av oadresserad reklam till hushåll som undanbett sig sådan genom Nej Tack-skylt

NIX-nämndens beslut:

Svensk Fastighetsförmedling Vasastan har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att skicka oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han tagit emot oadresserad reklam från Svensk Fastighetsförmedling Vasastan trots att han med en Nej Tack-skylt på sin dörr visat att han inte ville ha oadresserad reklam.

Företagets uppgifter
Svensk Fastighetsförmedling Vasastan beklagar den uppkomna situationen. De har uppgett att de självklart är måna om att följa gällande lagstiftning. I det specifika fallet har det blivit ett tydligt missförstånd där de instruktioner de givit för utdelning av denna typ av reklam åsidosatts. Svensk Fastighetsförmedling Vasastan har uppgett att de ska se över rutiner för att i största möjliga mån säkerställa att det inte upprepas i framtiden. De har genomfört en intern utbildning på företaget samt även förtydligat deras instruktioner till de externa samarbetspartners som de använder för detta syfte och de räknar med att detta ska ge snabba resultat.

NIX-nämndens bedömning
Oadresserad direktmarknadsföring trots Nej Tack-skylt

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som har en s.k. Nej Tack-skylt på dörr/brevlåda eller motsvarande anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden genom oadresserad reklam.

Det är förevarande fall ostridigt att anmälaren mottagit oadresserad reklam från Svensk Fastighetsförmedling Vasastan trots att denne haft en Nej Tack-skylt på sin dörr. Svensk Fastighetsförmedling Vasastan har därmed agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ha riktat oadresserad reklam till en konsument som tydligt motsatt sig detta. NIX-nämnden ser positivt på de åtgärder som Svensk Fastighetsförmedling Vasastan vidtagit för att förhindra att liknande situationer uppkommer i framtiden.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare

2023 Oadresserad direktreklam Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.