Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Försäkringsbolaget Agria (publ)

Uttalande 2023-03-12

Dnr 23-047

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Försäkringsbolaget Agria (publ)

Frågeställning:

Krav på samtycke vid sms-reklam. Krav på att sms-reklamen förses med en tillfredställande avregistreringsfunktion

NIX-nämndens beslut:

Försäkringsbolaget Agria (publ) har brutit mot 19 § marknadsföringslagen då sms-reklam skickats till konsument utan dennes samtycke.
Försäkringsbolaget Agria (publ) har skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att hon mottagit obeställd reklam via sms trots att hon inte har lämnat samtyckte till det. Av underlaget framgår även att sms:et saknat en tillfredställande avregistreringsfunktion.

Företagets uppgifter
Försäkringsbolaget Agria (publ) har uppgett att de är mycket mån om att marknadsföring till konsumenter sker i enlighet med god marknadsföringssed och i enlighet med gällande rätt och välkomnar därför information om den anmälan som inkommit till NIX-nämnden. Försäkringsbolaget Agria (publ) beklagar det inträffade. Orsaken till det inträffade har identifierats och åtgärder har vidtagits för att säkerställa att motsvarande sms inte ska kunna skickas ut igen.

NIX-nämndens bedömning
Krav på samtycke vid sms-reklam

Enligt 19 § marknadsföringslagen är det förbjudet att skicka sms-reklam till konsument såvida denne inte givit sitt samtycke till det.

I 19 § marknadsföringslagen anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots att denne inte givit samtycke till det. Marknadsföraren får kontakta en konsument om denne aktivt valt att ange sitt mobiltelefonnummer för kundkontakt, eller om det föreligger ett etablerat kundförhållande mellan konsumenten och marknadsföraren eller med dennes uppdragsgivare. Konsumenten ska även ha informerats om att uppgifterna kan komma att användas i marknadsföringssyfte via mobiltelefon och fått möjlighet att avböja att uppgifterna används för detta ändamål.

Det är i förevarande fall ostridigt att Försäkringsbolaget Agria (publ) skickat sms-reklam till en konsument utan att denna samtyckt till det. NIX-nämnden gör därför bedömningen att Försäkringsbolaget Agria (publ) skickat sms-reklam i strid med 19 § marknadsföringslagen.

Krav på en tillfredsställande avregistreringsfunktion

Enligt 20 § marknadsföringslagen ställs det upp ett krav på att sms-reklam ska innehålla en giltig adress till vilken en konsument kan sända en begäran om avregistrering. Enligt anmälan har sådan adress funnits i sms-reklamen men har inte fungerat.

Av underlaget framgår att sms-reklamen saknat en avregistreringslänk. NIX-nämnden gör bedömningen att Försäkringsbolaget Agria (publ) skickat sms-reklam i strid med 20 § marknadsföringslagen eftersom sms-reklamen inte försetts med en tillfredsställande avregistreringsfunktion.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 SMS eller MMS Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.