Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Husman Hagberg Sundbyberg

Uttalande 2023-04-14

Dnr 23-054, 23-055 samt 23-084

Anmälare:

Tre konsumenter

Motpart:

Husman Hagberg Sundbyberg

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsumenter vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Ärendet lämnas utan åtgärd

Anmälarnas uppgifter
Anmälarna har uppgett att de har blivit uppringda av Husman Hagberg Sundbyberg trots att deras telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Husman Hagberg Sundbyberg har uppgett att de kontaktat konsumenterna via sin anlitade ringtjänst som uppgett att de använt nix-tvättade telefonlistor. Ringtjänsten har i sin tur mottagit en telefonlista med konsumenternas telefonnummer från deras leverantör Kundkontakter.

Kundkontakter har uppgett att det förekommit ett tekniskt problem vid ett av uttagen där anmälarnas nummer förekom. Problemet bestod av att i NIX-Telefons spärregister inte försvunnit från deras filer vid överlämnandet till den anlitade ringtjänsten. Kundkontakter har vidare uppgett att detta tekniska problem är åtgärdat idag.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Husman Hagberg Sundbyberg inte kan anses har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att företaget har visat för NIX-nämnden att de har rutiner för att motverka att marknadsföring mottas av konsumenter som är med i NIX-Telefons spärregister. Kundkontakter har även styrkt att ringtjänsten som Husman Hagberg Sundbyberg anlitat var i god tro om att telefonlistan var fri från NIX-spärrade nummer när de kontaktade konsumenterna.

NIX-nämnden finner inte heller att Kundkontakter kan hållas ansvariga för det tekniska fel som förekommit eftersom företaget visat att det vidtagit åtgärder.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.