Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Likvidum AB

Uttalande 2023-03-17

Dnr 23-056

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Likvidum AB

Frågeställning:

Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Anmälan lämnas utan åtgärd

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han blivit uppringd ett flertal gånger av Likvidum AB trots att han är införd i spärregistret NIX-Telefon. Anmälaren har vidare uppgett att han vid ett samtal begärt att inte bli kontaktad igen och att företaget inte lyssnat till detta.

Företagets uppgifter
Likvidum AB (företaget) har uppgett att konsumenten vid ett deltagande i en internettävling, via en samarbetspartner, samtyckt till marknadsföring via telefon från företaget. Vid anmälningsformuläret har även möjligheten att avanmäla sig funnits. Företaget har vidare uppgett att de inte kontaktat konsumenten mer än en gång, samt att de inte från konsumenten har fått en begäran om att samtycket skulle dras tillbaka.

Företaget har även tagit bort konsumenten från framtida marknadsföring.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

NIX-nämnden har mottagit registerutdrag från företaget som styrker att konsumenten i samband med en anmälan till en internettävling samtyckt till marknadsföring från företaget. NIX-nämnden har även uppmärksammat att konsumenten haft en möjlighet vid anmälan att inte ge sitt samtycke för framtida marknadsföring.

Företaget har yttrat att de endast kontaktat konsumenten en gång medan konsumenten anmält ett flertal samtal. Att konsumenten har fått fler samtal kan bero på att tävlingen har ett flertal samarbetspartners vars marknadsföring troligen konsumenten godkände i samband med tävlingen.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta funnit att Likvidum AB har ringt en konsument i marknadsföringssyfte som de haft ett samtycke ifrån.

Ärendet lämnas utan vidare åtgärd.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare                                                                 


 


2023 Telemarketing Friade Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.