Till sidans huvudinnehåll

Ärenden

Permanent bilskydd pbs ab

Uttalande 2023-02-26

Dnr 23-057

Anmälare:

En konsument

Motpart:

Permanent bilskydd pbs ab

Frågeställning:

Marknadsföring via telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon

NIX-nämndens beslut:

Permanent bilskydd pbs AB har agerat i strid med 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig det

Anmälarens uppgifter
Anmälaren har uppgett att han har blivit uppringd av Permanent bilskydd pbs AB trots att hans telefonnummer är registrerat i spärregistret NIX-Telefon.

Företagets uppgifter
Permanent bilskydd pbs AB har uppgett att de inte kan se att anmälaren är en kund hos företaget. Företaget kan inte heller söka efter det aktuella samtalet i deras samtalslistor eftersom de inte vet vilken agent som har ringt till konsumenten. Permanent bilskydd pbs AB har vidare uppgett att de misstänker att samtalet har gjorts manuellt av en agent, vilket är utanför företagets rutiner samt tillåtelse. Företaget har ett system där endast nix-tvättade nummer ska förekomma och detta för att uppfylla marknadsföringslagens regler.

Permanent bilskydd pbs AB har efter händelsen påbörjat en internutredning för att motverka att liknande samtal äger rum i framtiden. Företaget har även lagt till den berörda konsumenten på en intern spärrlista.

NIX-nämndens bedömning
Direktmarknadsföring via telefon till konsumenter i spärregistret NIX-Telefon

Enligt 21 § marknadsföringslagen är det inte tillåtet att rikta direktmarknadsföring till enskild konsument om denne tydligt motsatt sig detta. Personer som anmält sina telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon anses i lagens mening tydligt ha motsatt sig att ta emot marknads­föringserbjudanden per telefon.

I reglerna för NIX-Telefon anges undantag där det är tillåtet att kontakta konsumenten trots anmälan till spärregistret. Ett sådant undantag är när det föreligger ett etablerat kundförhållande (ingånget avtal) mellan marknads­föraren och konsumenten och samtalet avser erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster. Ett kund­förhållande ska normalt anses bestå upp till 12 månader efter det att avtalsförpliktelserna fullgjorts. Ett annat undantag är när konsumenten lämnat sitt uttryckliga medgivande till att bli kontaktad.

I det aktuella ärendet har Permanent bilskydd pbs AB inte bestridit att deras agent ringt till den berörda konsumenten. Av uppgifterna ovan framgår det att företagets agent har brutit mot företagets interna regler och på manuellt sätt kontaktat konsumenten utan att ta hänsyn till om konsumenten är med i spärregistret NIX-Telefon.

NIX-nämnden finner mot bakgrund av detta att Permanent bilskydd pbs AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument i marknadsföringssyfte som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Med detta uttalande är ärendet avslutat.

Detta uttalande har avgivits av nämndens sekreterare.

NIX-nämnden

Mattias Grundström, Sekreterare


2023 Telemarketing Fällda Avgjorda ärenden
Cookies

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Sidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.